For Children

ESITYKSET / PERFORMANCES

(more in English soon)

  • Sytakeke (new)

  • Maija Lepakkonen

  • Leikkisanakirja

  • Lehden Seikkailu

    NotaBenen esitykset yhdistävät elävän musiikin, äänimaiseman ja tanssin muotoon, jonka toimia yhteisenä kielenä, joka kokoaa yhteen aikuiset ja lapset riippumatta heidän kulttuuristaan tai sosiaalisesta taustastaan.

    NoteBene’s performances combine live music, sound landscapes and dance so that it becomes a common language which brings together adults and children regardless their cultural or social background.